Центри


Во рамки на факултетот функционираат пет центри.

 

  Центар за економски истражувања (ЦЕИ)

►  повеќе информации

  Тренинг центар за европска интеграција (ЕИТЦ)

►  повеќе информации

  Центар за податоци и информации на ЕУ (ЕУи)

►  повеќе информации

  Регионален тренинг центар - Светска царинска организација (РТЦ-СЦО)

►  повеќе информации

  Центар за кариера (ЦК)