Календар


Календарот на активностите за учебната 2016/2017 година е даден во продолжение.

 

1

Упис на година (и online упис на семестар)

31.08.2016 – 16.09.2016

2

Почеток на учебна година

15.09.2016

Зимски семестар

3

Времетраење  на зимскиот  семестар

15.09.2016– 30.12.2016

Прв дел од  испит (тест)

31.10.2016 – 08.11.2016

Втор дел од  испит (тест)

21.12.2016 – 30.12.2016

4

Давање потписи  за  зимскиот семестар

14.12.2016 – 20.12.2016

5

Пријавување  за јануарска испитна сесија (on-line)

15.12.2016 – 23.12.2016

6

Јануарска (прва) испитна сесија

09.01.2017 – 30.01.2017

7

Заверка на зимски и упис (on-line) на летен семестар

30.01.2017 – 14.02.2017

Летен семестер

8

Времетраење  на летниот семестар

13.02.2017 – 30.05.2017

Прв дел од  испит (тест)

27.03.2017 – 04.04.2017

Втор дел од  испит (тест)

22.05.2017 – 30.05.2017

9

Давање потписи за летниот семестар

15.05.2017 – 19.05.2017

10

Пријавување  на Мајско -јунска испитна сесија (on-line)

16.05.2017 – 23.05.2017

11

Заверка на летниот  семестар

29.05.2017 – 08.06.2017

12

Мајско-јунска испитна сесија

01.06.2017 – 21.06.2017

13

Пријавување  на Август - септемвриска испитна сеија (on-line)

26.06.2017 – 03.07.2017

14

Август-септемвриска испитна сеија

15.08.2017 - 02.09.2017