Календар


Календарот на активностите за учебната 2017/2018 година е даден во продолжение.

 

1

Упис  на година ( и оn-line упис на семестар)

01.09.2017 – 15.09.2017

2

Почеток на учебна година

15.09.2017

 

Зимски семестар

3

Времетраење  на зимскиот  семестар

15.09.2017 – 29.12.2017

 

Прв дел од  испит (тест)

27.10.2017 – 04.11.2017

 

Втор дел од  испит (тест)

21.12.2017 – 29.12.2017

4

Давање потписи  за  зимскиот семестар

14.12.2017 – 20.12.2017

5

Пријавување  за јануарска (прва) испитна сесија (on-line)

15.12.2017 – 22.12.2017

6

Јануарска (прва) испитна сесија

10.01.2018 – 31.01.2018

7

Заверка на зимски и упис (on-line) на летен семестар

29.01.2018 – 13.02.2018

 

Летен семестер

8

Времетраење  на летниот семестар

12.02.2018 – 25.05.2018

 

Прв дел од  испит (тест)

23.03.2018 – 31.03.2018

 

Втор дел од  испит (тест)

18.05.2018 – 25.05.2018

9

Давање потписи за летниот семестар

14.05.2018 – 17.05.2018

10

Пријавување  за Jунска (втора) испитна сесија (on-line)

10.05.2018 – 20.05.2018

11

Заверка на летниот  семестар

23.05.2018 – 05.06.2018

12

Jунска (втора) испитна сесија

30.05.2018 – 20.06.2018

13

Пријавување  на   Августовско - септемвриска (трета) испитна сеија (on-line)

25.06.2018 – 05.07.2018

14

Августовско-септемвриска (трета) испитна сесија

15.08.2018 - 04.09.2018