Првични резултати за членови и за претседател на Факултетско студентско собрание, одржани на 4.12.2019 година


Во прилог резултатите на следниов .

05.12.2019 прочитано: 292 повеќе →

Трет циклус студии: Втор уписен рок, 2019/2020


Се известуваат сите заинтересирани кандидати за трет циклус студии (докторски студии), дека од 09.12.2019 се распишува вториот уписен рок за запишување студенти на трет циклус- докторски студии на сту...

04.12.2019 прочитано: 77 повеќе →

ИСПРАВКА во Одлуката за кандидати на Факултетското Студентско Собрание03.12.2019 прочитано: 197 повеќе →

Информација за местото и времето на спроведување на избори за Факултетско студентско собрание02.12.2019 прочитано: 210 повеќе →

ОДЛУКА за констатирање на исполнување, односно неисполнување на условите на предложените кандидати за избор на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Економскиот факултет - Скопје26.11.2019 прочитано: 463 повеќе →

<< 1 2 3 4 5  ... >>