Прв циклус на студии: Пријавување за Јунска испитна сесија, 2017


ИЗВЕСТУВАЊЕ

Од  16- 23.05.2017 год. ке биде отворена апликацијата за ON-LINE пријавување за ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА.

Сите студенти запишани до учебната 2012/2013 год. ИСПИТИТЕ ги пријавуваат on-line на адреса www.eccf.ukim.edu.mk/student  Јунска испитна сесија

Студентите запишани во и после 2012/2013 год., во iKnow апликацијата, ИСПИТИТЕ ги пријавуваат on-line на адреса www.iknow.ukim.edu.mk  Летна (втора) испитна сесија

Студентите кои не можат и/или не знаат да се пријават on-line истото можат да го направат на шалтерите на Службата за студентски прашања, најдоцна до 23.05.2017.

После овие датуми пријавувањето е со надомест за задоцнето пријавување, но најдоцна 2 дена пред терминот за испитот. Во последните два дена пред терминот за одржување на испитот, студентите кои нема да бидат на списоците за полагање на испит нема да можат да пријават испит, ниту да добијат печат од Одделението за студентски прашања со право за полагање.

СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕ СЕ ПРИЈАВИЛЕ ON-LINE НЕМА ДА БИДАТ НА СПИСОЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ И НЕМА ДА МОЖАТ ИСТИОТ ДА ГО ПОЛАГААТ

СТУДЕНТИТЕ НА ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ИСПИТОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО НОСАТ УРЕДНО ПОПОЛНЕТА ПРИЈАВА СО ЗАЛЕПЕНА/ЗАХЕФТАНА УПЛАТНИЦА ОД 50,00 ДЕН ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

 


12.05.2017 прочитано: 5404