Прв циклус: Пријавување за Август-септемвриска сесија, 2016/2017


ИЗВЕСТУВАЊЕ

Од  26.06-03.07.2017 год. ке биде отворена апликацијата за ON-LINE пријавување ЗА АВГУСТОВСКО-СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА.

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО

Сите студенти запишани до учебната 2012/2013 год. задолжително треба да го/ги  пријават  ИСПИТИТЕ on-line на адреса www.eccf.ukim.edu.mk/student (Август-септемвриска испитна сесија)

Студентите запишани во и после 2012/2013 год., во iKnow апликацијата, задолжително треба го/ги пријавуваат ИСПИТИТЕ  on-line на адреса www.iknow.ukim.edu.mk  (Август-септемвриска испитна сесија)

Студентите кои не можат и/или не знаат да се пријават on-line истото можат да го направат на шалтерите на Службата за студентски прашања, најдоцна до 03.07.2017.

Непочитување на посочените термини повлекува надомест за задоцнето пријавување.

За евентуални проблеми со пријавувањето обратете се на sasonik@eccf.ukim.edu.mk

СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕ СЕ ПРИЈАВИЛЕ ON-LINE НЕМА ДА ФИГУРИРААТ НА СПИСОЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ И НЕМА ДА МОЖАТ ИСТИОТ ДА ГО ПОЛАГААТ

СТУДЕНТИТЕ НА ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ИСПИТОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО НОСАТ УРЕДНО ПОПОЛНЕТА ПРИЈАВА СО ЗАЛЕПЕНА/ЗАХЕФТАНА УПЛАТНИЦА ОД 50,00 ДЕН ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

 


22.06.2017 прочитано: 5775