Докторска школа: КОНКУРС за запишување на студенти на трет циклус студии, 2017/2018


КОНКУРСОТ за запишување на студенти на трет циклус студии - докторски студии, 2017/2018 е објавен на http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8

Потребните документи за запишување се поднесуваат во Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје


07.09.2017 прочитано: 1412