On-line пријавување за втор колоквиум


ИЗВЕСТУВАЊЕ

Од  20.11-11.12.2017 год. ON-LINE пријавување ЗА ВТОРИОТ ТЕСТ ОД КОНТИНУИРАНОТО ОЦЕНУВАЊЕ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР, 2017/2018

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА КОЛОКВИУМИТЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ СЕ СТЕКНАЛЕ СО ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОРИОТ ТЕСТ

Сите студенти запишани до учебната 2012/2013 год. задолжително треба да го/ги пријават  КОЛОКВИУМИТЕ on-line на адреса www.eccf.ukim.edu.mk/student (декемвриска колоквиумска сесија)

Студентите запишани во и после 2012/2013 год., во iKnow апликацијата задолжително треба го/ги пријавуваат КОЛОКВИУМИТЕ on-line на адреса www.iknow.ukim.edu.mk  (декемвриска колоквиумска сесија)

Студентите кои не можат и/или не знаат да се пријават on-line истото можат да го направат на шалтерите на Службата за студентски прашања, најдоцна до 11.12.2017.

После овие датуми пријавувањето е со надомест за задоцнето пријавување.

На денот на одржување на колоквиумот, доколку студентот не е на списокот пријавени за колоквиум, професорот нема обврска да го прими на тестот.

ЗАДОЛЖИТЕЛНО НА ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА КОЛОКВИУМОТ СТУДЕНТИТЕ НОСАТ УРЕДНО ПОПОЛНЕТА ПРИЈАВА СО ЗАЛЕПЕНА/ЗАХЕФТАНА УПЛАТНИЦА ОД 50,00 ДЕН ЗА АДМИНИСТРАТИВАН ТАКСА

 


16.11.2017 прочитано: 6527