Известување за здравствено осигурување на студентите


Сите студенти кои имаат потреба од здравствено осигурување кое од технички причини не може да биде направено автоматски во ФЗО можат да подигнат потврда за редовен студент од Одделението за студентски прашања секој работен ден од 12,00-14,00 ч.


23.11.2017 прочитано: 2120