Пријавување за Мајска колоквиумска декада, 2018


ИЗВЕСТУВАЊЕ

за on-line пријавување на II колоквиум, летен семестар, 2017/2018

 

17.04 - 07.05.2018 год.

Сите студенти запишани до учебната 2012/2013 год. задолжително треба да го/ги  пријават  колоквиумите on-line на адреса www.eccf.ukim.edu.mk/student

(мајска колоквиумска декада)

 

Студентите запишани во и после 2012/2013 год., во iKnow апликацијата, задолжително треба го/ги пријавуваат колоквиумите на  on-line на адреса www.iknow.ukim.edu.mk  (мајска колоквиумска декада)

 

Студентите кои не можат и/или не знаат да се пријават on-line истото можат да го направат на шалтерите на Службата за студентски прашања, најдоцна до 07.05.2017.

После овие датуми пријавувањето е со надомест за задоцнето пријавување.

Професорот нема обврска да ги прими на полагање оние студенти кои нема да бидат на списоците за полагање на колоквиум.

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО

НА ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА КОЛОКВИУМОТ СТУДЕНТИТЕ НОСАТ УРЕДНО ПОПОЛНЕТА ПРИЈАВА СО ЗАЛЕПЕНА/ЗАХЕФТАНА УПЛАТНИЦА ОД 50,00 ДЕН ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

 

СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОЛАГААТ ПРЕДМЕТИ ОД ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ НЕ ПРИЈАВУВААТ КОЛОКВИУМ

 


16.04.2018 прочитано: 5040