Прв циклус: Пријавување за Јунска испитна сесија, 2018


ИЗВЕСТУВАЊЕ

Од  10- 20.05.2018 год. ке биде отворена апликацијата за ON-LINE пријавување за ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА.

 

Сите студенти запишани до учебната 2012/2013 год. ИСПИТИТЕ ги пријавуваат on-line на адреса www.eccf.ukim.edu.mk/student  Јунска испитна сесија

Студентите запишани во и после 2012/2013 год., во iKnow апликацијата, ИСПИТИТЕ ги пријавуваат on-line на адреса www.iknow.ukim.edu.mk  Летна (втора) испитна сесија

Студентите кои не можат и/или не знаат да се пријават on-line истото можат да го направат на шалтерите на Службата за студентски прашања, најдоцна до 20.05.2018.

После овие датуми пријавувањето е со надомест за задоцнето пријавување.

СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕ СЕ ПРИЈАВИЛЕ ON-LINE НЕМА ДА БИДАТ НА СПИСОЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ И НЕМА ДА МОЖАТ ИСТИОТ ДА ГО ПОЛАГААТ

СТУДЕНТИТЕ НА ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ИСПИТОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО НОСАТ УРЕДНО ПОПОЛНЕТА ПРИЈАВА СО ЗАЛЕПЕНА/ЗАХЕФТАНА УПЛАТНИЦА ОД 50,00 ДЕН ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА


09.05.2018 прочитано: 3810