ВАЖНО: ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ


За потребите за здравствено осигурување на студентите на Економски факултет - Скопје, сите студенти кои редовно запишале зимски семестар 2018/2019 година, можат да подигнат Потврда за редовен студент од Одделението за студентски прашања, секој работен ден


04.12.2018 прочитано: 2081