ВАЖНО: ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ


За потребите за здравствено осигурување сите студенти можат да подигнат потврда за редовен студент на шалтерите на Одделението за студентски прашања, секој работен ден од 12,00-14,00ч


20.03.2019 прочитано: 2247