Втор циклус студии: Заверка на летен семестар, 2019


Заверката  на  летен семестар, 2018/2019

27.05 - 06.06.2019 година од 12,00 до 14,00 часот во Службата за втор циклус на студии

Потребни документи за заверка на  семестар:

-образец  за заверка на  семестар и индекс

Непочитување на процедурите и непридржување кон дадениот распоред повлекува  надомест за не навремена заверка на семестар

Заверката е комплетna со поднесување на потребните документи во службата

.


22.05.2019 прочитано: 544