Втор циклус студии: Август-септемвриска сесија, 2019


Пријавување за Августовско-Септемвриска испитна сесија, 2019  (on-line)  26.06-08.07.2019 год.

     ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО

1. Студентите запишани во учебната 2013/20142014/2015, 2015/2016, 2016/2017,2017/2018 и 2018/2019  година во iKnow апликацијата,задолжително треба да го/ги пријават ИСПИТИТЕ on-line на адреса  www.iknow.ukim.edu.mk  Августовско-Септемвриска  испитна сесија (трета испитна сесија ).Студентите кои ги немаат презапишано предметите од соодветниот семестар, прво треба да ги презапишат предметите , па да пријават испит.

Најавување: 

  • Со  e-mail адресата со која Ве препознава iKnow системот и
  • Лозинката  со која се пријавувавте и до сега во iKnow системот.

 2. Студентите запишани во учебната 2012/2013год. и пред 2012/2013 год. , задолжително треба да го/ги пријаватИСПИТИТЕ    on-line, во Службата за втор циклус на студииод 26.06-08.07.2019  годод 12,00  – 14,00часот. Напомена:Ова се однесува само за студентите  кои уредно со Молба и соодветна уплата  студираат  po активна студиска програма .Оние студенти кои не студираат по активна студиска програма треба да достават Молба и соодветна уплата за промена на наставната програма  со индексот во Архива.

ПРИЈАВИТЕ за испит за студентите од точка 1 , 2 задолжително се носат на денот на испитотзаедно со уредно захевтана/залепена уплатница за испитот и уплатница за административна такса.

Студентите кои не можат и/или не знаат да се пријават on-line истото можат да го направат во Службата за Втор циклус на студии  од 12,00  – 14,00  часот, најдоцна до  08.07.2019  година.

После овие датуми пријавувањето е со надомест за задоцнето пријавување.

Професорот нема обврска да го прими на испит оној студент кој на денот на испитот не донел пријава за испит со уредно прикачена уплатница за испитот и уплатница за административна такса.

За евентуални прашања/проблеми при on-line пријавувањето може да се обратите на мел: administrator@eccf.ukim.edu.mk.

Датумите за испитите објавени се на веб страната на огласната табла од втор циклус на студии.

  1. Студентот се најавува  спрема горе наведеното објаснување
  2. Во таб-от „пријави“ е креирана Јунска  испитна сесија  или (летна) втора испитна сесија со дефинирани предмети за пријавување

3.     Се одбира професорот и се штиклира квадратчето во колоната пријави

4.     На крај се потврдува пријавувањето на копчето „внеси

5.     Сите успешно пријавени испити кај секој кандидат стануваат видливи во долниот дел „пријавени 

испити

НА ДЕНОТ НА ИСПИТ СТУДЕНТИТЕ ПОДНЕСУВААТ :

- пријава за испит

- уплатница за испит од 25 евра

 - индекс

 


24.06.2019 прочитано: 901