Прелиминарна листа на кандидати за докторски студии 2019/2020


Кандидати кои ги исполнуваат условите по студиски програми:

 

Економски науки

Организациски науки и управување (менаџмент)

Статистички методи


07.10.2019 прочитано: 852