ОДЛУКА за констатирање на исполнување, односно неисполнување на условите на предложените кандидати за избор на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Економскиот факултет - Скопје


/ArticleContents/Одлуки_2019/Изборна-Комисија-Одлука-за-кандидатури-25-11-2019.pdf


26.11.2019 прочитано: 492