УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ


/ArticleContents/Одлуки_2019/Упатство_за_Избори_.doc


26.11.2019 прочитано: 210