ВТОР ЦИКЛУС: Пријавување за Јануарско-февруарска испитна сесија 2020


Пријавување за Јануарско-февруарска испитна сесија, 2020  (on-line)  30.12.2019 -09.01.2020 год.

ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО

Студентите евидентирани  во iKnow апликацијата,задолжително треба да го/ги пријават ИСПИТИТЕ on-line на адреса  www.iknow.ukim.edu.mk  Јануарско-февруарска испитна сесија.

Студентите кои ги немаат презапишано предметите од соодветниот семестар, прво треба да ги презапишат предметите , за да пријават испит.

Студентите запишани во  и пред учебната 2012/2013год.  задолжително треба да го/ги пријават ИСПИТИТЕ    on-line, во Службата за втор циклус на студии, од 30.12.2019 -09.01.2020  год. од 12,00  – 14,00часот.

Напомена:Ова се однесува само за студентите  кои уредно со Молба и соодветна уплата  студираат  по  активна студиска програма. Оние студенти кои не студираат по активна студиска програма треба да достават Молба и соодветна уплата за промена на наставната програма  со индексот во Архива.

ПРИЈАВИТЕ за испит задолжително се носат на денот на испитотзаедно со уредно захевтана/залепена уплатница за испитот

Студентите кои не можат и/или не знаат да се пријават on-line истото можат да го направат во Службата за Втор циклус на студии  од 12,00  – 14,00  часот, најдоцна до  09.01.2020  година.

После овие датуми пријавувањето е со надомест за задоцнето пријавување.

За евентуални прашања/проблеми при on-line пријавувањето може да се обратите на мел: administrator@eccf.ukim.edu.mk.

Датумите за испитите објавени се на веб страната на огласната табла од втор циклус на студии.

 


27.12.2019 прочитано: 692