7th International Conference and Summer School of ASECU Youth


Повик за пријавување (ОВДЕ)

Формулар за пријавување (ОВДЕ)

Формулар за абстракт (ОВДЕ)

 

20 април 2017 година - краен рок за поднесување на пријавите и абстрактот;

5 мај 2017  - Notification of Acceptance

31 мај 2017 - Full paper submission

15 јули 2017 - Announcement of the full programme


22.03.2017 прочитано: 864