СПИСОК НА СТУДЕНТИ ПРИЈАВЕНИ ЗА УЧЕСТВО НА АмЧам РАБОТИЛНИЦА на тема „Планирање на кариера“


АмЧам 1/2017 работилница на тема:  

Планирање на кариера

11.05.2017 година (четврток) 14.00-16.00, предавална 10

Предавач: Ивана Дојчиновска – Стојановиќ, HR Manager – Wabtec MZT

 

 

Име и презиме/Департман/Година на студии

Емилија Стојановска, Финансиски менаџмент, I

Кирил Танев, Сметководство и ревизија, III

Светлана Ѓоргиева, Сметководство и ревизија, III

Симона Јованчовска, Сметководство и ревизија, III година

Деспина Дукадиноска, Маркетинг, I година

Mилена Манова, Менаџмент, II година

Климентина Целеска, Финансиски менаџмент III година

Стефан Ангелевски, Маркетинг, II

Деан Крстев, Менаџмент, IV

Тијана Спасенцовска, Економија, II година.

Стефанија Темелкова, Економија, II година

Стефaни Мицевскa, Мaркетинг, II година

Ивона Маркоска, Финансиски менаџмент, IV

Елена Каевиќ,Економија, V

Мирјана Златева, Финансиски менаџмент, I

Маја Костадиновска, Финансиски менаџмент, I

Деспина Велеска, Економија, I

 


08.05.2017 прочитано: 1511