ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС - 15.9.2017


На 15.9.2017 година (петок) со почеток во 11,00ч. во аулата на Економски факултет - Скопје, на свечен начин ке се одбележи почетокот на новата академска година со одржување на првиот академски час за сите ново запишани студенти на Економскиот факултет.

Тогаш ке бидат поделени и индексите за новите студенти запишани во првиот уписен рок.

Редовната настава започнува на 18.9.2017


11.09.2017 прочитано: 1850