Студиски програми

Економија на јавниот сектор


Шифра Студиска програма Часови Кредити
ECN 420 Финансиски менаџмент 6+0 8,00
Предавачи
Љубомир Кекеновски

Опис

Основната интенција на наставата на предметот Економија на јавниот сектор е да помогне на студентите во разбирањето на разликите помеѓу Јавниот и приватниот сектор. Во тие рамки, да се објасни исто така и логиката, организацијата и начинот на функционрање на јавниот сектор во светот и во Република Македонија

Содржина

 • Јавен избор
 • Јавниот сектор во практикат
 • Регулацијата во јавниот сектор
 • Менаџментот во јавниот сектор
 • Економика на јавните претпријатија
 • Држава на благосостојба
 • Вовед во економијата на јавниот сектор

Литература

 • Jean Dufau- Les Enterprises, Paris- 200
 • Кекеновски Д-р Љубомир- Јавниот сектор во развиените пазарни стопанства, Скопје- 1996
 • Sara Connely & Alistair Munro- Economics of the Public sector, London- 2000
 • Joseph E. Stiglitz - Economics of the Public sector, New York- 2000

Цели

 • Ги разберат теорииите и концепциите за јавниот сектор
 • Начинот на донесување одлуки во јавниот сектор