Студиски програми

Основи на менаџмент


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
MGT 110 Финансиски менаџмент 2 6+0 8,00
Предавачи
Кирил Постолов; Стојан Дебарлиев