Студиски програми

Планирање и развој на веб


Шифра Студиска програма Часови Кредити
EBU 330 Финансиски менаџмент 4+2 8,00
Предавачи
Мартин Михајлов