Студиски програми

Банкарство


Шифра Студиска програма Часови Кредити
FIN 320 Сметководство и ревизија 4+2 8,00
Предавачи
Ѓорѓи Гоцков