Студиски програми

Меѓународен менаџмент


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MGT 360 Сметководство и ревизија 4+2 8,00
Предавачи
Љубомир Дракулевски