Студиски програми

Банкарство


Шифра Студиска програма Часови Кредити
FIN 320 Економија 4+2 8,00
Предавачи
Ѓорѓи Гоцков