Студиски програми

Основи на менаџмент


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MGT 110 Економија 6+0 8,00
Предавачи
Кирил Постолов; Стојан Дебарлиев