Студиски програми

Магистерски труд


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
MFB Монетарна економија, финансии и банкарство 2 40 16,00
Предавачи