Студиски програми

Изборен предмет од Листа на УКИМ


Шифра Студиска програма Часови Кредити
ER UKIM Економски развој и меѓународни финансии 40 2,00
Предавачи