Студиски програми

Економски развој-теории и емпириски факти


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
ER 503051 Економски развој и меѓународни финансии 1 40 7,00
Предавачи
Гоце Петрески