Студиски програми

Изборен предмет од Листа на УКИМ


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MKT UKIM Маркетинг 40 2,00
Предавачи