Студиски програми

Европско бизнис окружување


Шифра Студиска програма Часови Кредити
EUS 517 Европски студии 40 7,00
Предавачи
Бобек Шуклев