Студиски програми

Социјална политика и пазар на трудот во ЕУ


Шифра Студиска програма Часови Кредити
EUS 518 Европски студии 40 7,00
Предавачи
Таки Фити