Студиски програми

Магистерски труд


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
PSM Управување во јавниот сектор 2 40 16,00
Предавачи