Студиски програми

Изборен предмет од Листа на УКИМ


Шифра Студиска програма Часови Кредити
STM UKIM Статистички методи за бизнис и економија 40 2,00
Предавачи