Студиски програми

Теоретска економетрија


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
STM 515 Статистички методи за бизнис и економија 1 40 7,00
Предавачи
Весна Буцевска