Студиски програми

Математичка статистика


Шифра Студиска програма Часови Кредити
STM 512 Статистички методи за бизнис и економија 40 7,00
Предавачи
Игор Ивановски