Студиски програми

Напредна економетрија


Шифра Студиска програма Часови Кредити
STM 514 Статистички методи за бизнис и економија 40 7,00
Предавачи
Весна Буцевска