Студиски програми

Финансиска економетрија


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
STM 508 Статистички методи за бизнис и економија 2 40 7,00
Предавачи
Владимир Филиповски