Студиски програми

Демографски методи


Шифра Студиска програма Часови Кредити
STM 511 Статистички методи за бизнис и економија 40 7,00
Предавачи
Марија Трпкова - Несторовска