Студиски програми

Избрани проблеми од микро и макро економија


Шифра Студиска програма Часови Кредити
STM 5999.3 Статистички методи за бизнис и економија 40 7,00
Предавачи
Таки Фити