Студиски програми

Изборен предмет од Листа на УКИМ


Шифра Студиска програма Часови Кредити
EBU-UKIM Е-бизнис менаџмент 40 2,00
Предавачи