Студиски програми

Избрани проблеми од микро и макро економија


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MO 505 Менаџмент во осигурувањето 40 7,00
Предавачи
Таки Фити