Студиски програми

Осигурување


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
MO 502 Менаџмент во осигурувањето 1 40 7,00
Предавачи
Игор Ивановски