Студиски програми

Статистика во осигурувањето


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
MO 503 Менаџмент во осигурувањето 1 40 7,00
Предавачи
Калина Треневска Благоева