Студиски програми

Информациски технологии во осигурувањето


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MO 507 Менаџмент во осигурувањето 40 7,00
Предавачи
Сашо Јосимовски