Студиски програми

Маркетинг (двегодишни студии)


СТУДИИТЕ СЕ ВО МИРУВАЊЕ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 година.

-- Не постојат задолжителни предмети --
Зимски
-- Не постојат изборни предмети --
Летен
-- Не постојат изборни предмети --