Студиски програми

Меѓународни финансии II


Шифра Студиска програма Часови Кредити
MFB 514 Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) 40 7,00
Предавачи
Горан Петревски