Студиски програми

Управувачко сметководство


Шифра Студиска програма Семестар Часови Кредити
ACC 310 Сметководство и ревизија (двегодишни студии) 2 40 8,00
Предавачи
Марина Трпеска